Tenuta San Guido SASSICAIA

Tenuta San Guido SASSICAIA

SKU: 0212

SASSICAIA 1999 340,00€

SASSICAIA 2000 300,00€

SASSICAIA 2001 310,00€

SASSICAIA 2002 270,00€

SASSICAIA 2003 270,00€

SASSICAIA 2005 290,00€

SASSICAIA 2007 260,00€

SASSICAIA 2008 250,00€

SASSICAIA 2009 250,00€

SASSICAIA 2010 230,00€

SASSICAIA 2011 230,00€

SASSICAIA 2015 260,00€

SASSICAIA 2016 230,00€

 

SASSICAIA 2007 550,00€ MAGNUM

SASSICAIA 2009 500,00€ MAGNUM

SASSICAIA 2010 500,00€ MAGNUM 

SASSICAIA 2011 500,00€ MAGNUM