Massolino Barolo

Massolino Barolo

SKU: 0162

Vigna Rionda Riserva  2005  150,00€

Vigna Rionda Riserva  2010  130,00€

 

Vigna Rionda Riserva  2009  240,00€ Magnum

Vigna Rionda Riserva X ANNI  2004  380,00€ Magnum

Vigna Rionda Riserva X ANNI  2006  750,00€ DOPPIO Magnum

    € 35,00Prezzo